Od 1. dubna 2019 vstoupilo v platnost nové znění zákona o DPH, které mimochodem upravuje způsob zaokrouhlování daně z přidané hodnoty – DPH. Po dobu přechodného období šesti měsíců od nabytí účinnosti novely, tzn. do 1. 10. 2019, bylo možno daň počítat i podle dřívější právní úpravy.

Tvorba webových stránek: Webklient