Zpracujeme vaše mzdy

Zpracování mezd

Pod pojmem mzdy, mzdové účetnictví nebo vedení mzdové agendy vám nabízíme Zpracování výkazů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny včetně pravidelných přehledů. O zpracování mezd se stará náš specialista, dbáme na kvalitně odvedenou práci před termínem. Nejvyšší diskrétnost při zpracování této agendy je samozřejmostí.

Služba zpracování mzdové agendy krok za krokem

 

  • Komplexní zpracování mzdové agendy
  • vyhotovíme výplatní listy zaměstnance a odeslání zaměstnanci na e-mail.
  • Sestavení měsíčních přehledů pojistného pro Okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
  • Vypočteme zálohové daně.
  • Vystavení platebního příkazu s rozpisem mezd a povinných odvodů.
  • Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti včetně srážkové daně.
  • Veškerá administrativa s náborem zaměstnanců jak z tuzemska tak i cizinců.  Vypracování smlouvy, splnění veškerých ohlašovacích povinností, zapsaní do registrů zaměstnavatelů atp.
  • Zpracování a odeslání potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance, vyúčtování.

 

 

Tvorba webových stránek: Webklient