Finanční plánování

Finanční plánování

Finanční plán by měl být zhotoven na počátku každého podnikání nebo na před vytvořením nové divize již stávající společnosti. Na základě finančního plánu by si každý podnikatel měl být schopen zodpovedět, zda je podnikání, do kterého se chce pustit rentabilní nebo ne. 

Služba finančního plánování zahrnuje

  • Vytvoření podnikatelské rozvahy konkretizovanou na vaše potřeby a vize, které od podnikání očekáváte.
  • Finanční plán vytvořen tak aby byly v souladu kratkodobé i dlouhodobé cíle společnosti.
  • Analýza historických dat odvětví a tvorba forecastů na období nadcházející
  • Analýza makroprostředí daného podnikání.
  • Naplánování počátečních výdajů, následných příjmů a vyhodnocení návratnosti.
  • Řízení toků hotovosti pro splnění všech požadavků a stanovených cílů.
  • Finalizace celého finančního plánu do souhrnného dokumentu.
    Tvorba webových stránek: Webklient