Finanční controlling

Controlling a reporting

Svým klientům zajišťujeme kompletní reporting i controlling. Vytváříme analýzy, aby klient měl přehled, zda se podnikání uvíjí správným směrem a mohl tak flexibilně reagovat na výsledky firmy. V rámci controllingu tvoříme kalkulace a sledujeme, zda se nakládá s patřičnými zdroji správně a efektivně.

Controlling zahrnuje

 • Finanční analýzy, vyhodnocení úspěšnosti středisek, zakázek, projektů… Například:
  • Náklady a výnosy jednotlivých středisek
  • Vyhodnocení marží u jednotlivých zakázek, klientů…
 • Komplexní reportování statistik dle potřeb a stanovených cílů
 • Poradenství pro plnění stanovených cílů v určeném termínu
 • Zlepšit firemní procesy a efektivně plánovat obchod či výrobu
 • Zlepšení skladového hospodářství.
 • Tvorba kalkulací
 • Roční a víceleté plánování financí v souladu s vizemi společnosti.
 • Nastavení rozpočtů na následující období
Tvorba webových stránek: Webklient